Stress

Stress är en del av livet för oss alla. Den uppkommer i situationer som kräver mer än vanligt från oss och på kort sikt får kroppen extra energi och kraft för att klara ansträngningen. Pågår stressen under längre tid brinner dock ens låga ut helt och kroppen tar skada.

Med en vardag som ständigt förväntar mer av oss är stressrelaterad psykisk ohälsa det område som ökar mest i Sverige. Här behöver vi samlas för att tillsammans hitta sätt att inte bränna ut våra eldar för snabbt.

Svenskar är sjukskrivna
pga. stress

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Kort sammanfattande film om stress i allmänhet, kronisk stress och dess inverkan på din kropp och din... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Detta avsnitt av Psykologipodden fokuserar på långvarig stress. Vi får träffa den svenska stressforskningens fader Lennart Levi och tala om långvarig stress,... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

I detta avsnitt pratar Jacqueline Levi om den kroppsliga reaktionen på stress, om varför man kan bli sjuk efter att man varit... (Read more)

Stress

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Ätstörningar delas vanligen in i fyra övergripande... (Read more)

Julie Franzén
Publicerad av Julie Franzén

Vad är självkänsla? Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva, vår upplevelse av vårt egenvärde och vad... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

What really causes addiction -- to everything from cocaine to smart-phones? And how can we overcome it? Johann Hari has seen our... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

In this episode of the Making Sense podcast, Sam Harris speaks with Sally Satel about addiction. They discuss whether addiction should be... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Kristen Carney (@KristenCarney) is a comedian, writer, host of the Mentally Ch(ill) and Ask Women podcasts, and someone who publicly copes with... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Exempel på verktyg och tillvägagångssätt som kan underlätta för någon med en anhörig som lider av... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

When stress got to be too much for TED Fellow Sangu Delle, he had to confront his own deep prejudice: that men... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

"The opposite of depression is not happiness, but vitality, and it was vitality that seemed to seep away from me in that... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Bristen på mänskliga kontakter är lika farlig som högt blodtryck eller extrem övervikt. Vad kan Sverige lära av en liten brittisk stad,... (Read more)

Lägereld
Publicerad av Lägereld

Dom talar om självskadebeteenden, om emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), om emotionell smärta, om självskada som distraktion, självmordsförsök, desperation, att vara fånge i... (Read more)